Club REIWA

Kasai, Tokyo, Edogawa-ku

Philippine Club REIWA

Yushima, Ueno, Bunkyo-ku, Taito-ku, Tokyo

Philippine Girls Bar LAS VEG…

Kasai, Tokyo, Edogawa-ku

Philippine Club MAYON

Ueno, Taito-ku, Tokyo

International City Club BOND…