Ueno, Taito-ku, Tokyo

International City Club BOND…

Yushima, Ueno, Bunkyo-ku, Taito-ku, Tokyo

DART & KARAOKE BAR LAS …

Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Philippine Club Mevius

Kasai, Tokyo, Edogawa-ku

Philippine Club MAYON